شرکت هواپیمایی کیش برای خرید 10 فروند هواپیمای بوئینگ 737 ماکس قرارداد منعقد کرد

شرکت هواپیمایی کیش برای خرید 10 فروند هواپیمای بوئینگ 737 ماکس قرارداد منعقد کرد شرکت هواپیمایی ک...

ادامه مطلب